ODRŽAN OKRUGLI STOL SIGURNOST U PROMETU 2012. ALKOHOL, DROGE I LIJEKOVI U PROMETU

Poslije opsežne analize stanja utvrđeni su ciljevi te predložene mjere za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika nesreća sudionika u prometu uzrokovanih konzumacijom alkohola, droga i lijekova

Udruga SUP organizirala je panel diskusiju (okrugli stol) 'Sigurnost u prometu 2012. -  alkohol, droge i lijekovi u prometu' u četvrtak 13. prosinca 2012. godine u prostorijama Restorana Obrtnički dom, Zagreb, Trg Mažuranića 13. Skup je imao za cilj analizirati stanje te predložiti mjere za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika nesreća sudionika u prometu uzrokovanih konzumacijom alkohola,droga i lijekova.Okrugli stol donio je niz zanimljivih izlaganja. Na temu 'Aktualno stanje sigurnosti cestovnog prometa s posebnim osvrtom na prometne nesreće koje su prouzročili vozači pod utjecajem alkohola i droge' izlaganje je održao Darko Grac iz MUP-a, Služba sigurnosti cestovnog prometa.

Darko Grac, MUP - Služba sigurnosti cestovnog prometa

Druga tema izlaganja bila je 'Europski pristup smanjenju broja alkoholiziranih vozača u cestovnom prometuPrimjeri najbolje prakse', a održao ju je Milan Pajnić dipl. ing. Iz Udruge SUP. Zanimljivo izlaganje pokazalo je europska iskustva na tom području.

Milan Pajnić dipl. ing. - Udruga SUP

Pokazana je i prezentacija europskog projekta 'Europska noć bez nesreća (ENWA)' i rezultata akcije provedene od strane Udruge SUP u Hrvatskoj. Prva iskustva iz ove hvale vrijedne akcije naše udruge okupljenima je prenio dr. sc. Zdravko Špirić / Ivan Čagalj. Održana je i prezentacija projekta ‘Radionica za motocikliste’ i ‘Priručnika za edukaciju’ koju je predstavio Georg-Davor Lisicin, dipl. ing.

dr. sc. Zdravko Špirić / Ivan Čagalj - Udruga SUP

Po održanoj zanimljivoj raspravi predloženi su zaključci koji obuhvaćaju mjere i aktivnosti za smanjenje broja alkoholiziranih i pod utjecajem droga i lijekova vozača u prometu i za povećanje sigurnosti sudionika u prometu u dane povećane konzumacije alkohola tijekom predstojećih Božićnih i novogodišnjih blagdana.

PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA

- Usprkos posljednjih godina ostvarenom znatnom poboljšanju općeg stanja  sigurnosti cestovnog prometa i smanjenju broja poginulih Hrvatska je sa 97 poginulih na milijun stanovnika 2011. godine,u komparaciji sa zemljama EU na začelju. Ova činjenica ukazuje na realnu mogućnost i potencijal za postizanja još boljih rezultata. Jedan od potencijala predstavlja i efikasnije rješavanje problematike sudjelovanja u cestovnom prometu alkoholiziranih vozača.

- Trendovi vezani uz stradanja uslijed alkoholiziranosti sudionika slični su na nivou RH (udio broja nesreća i poginulih kao posljedica alkoholiziranosti čak je u Hrvatskoj veći od EU prosjeka) i zemalja EU. To implicira i moguću podudarnost u strategijama rješavanja problema.

- Jedna od najefikasnijih mjera za smanjenje stradanja usljed alkoholiziranosti vozača je povećanje učestalosti kontrola od strane policije.
     Kontrole moraju biti selektivne (veća pozornost mladim i neiskusnim vozačima muškoga spola) i ciljane (veća pozornost lokacijama na kojima vozači učestalo upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola) kako bi se uz minimalan utrošak sredstava postigli optimalni efekti.
     Policija treba biti kadrovski i materijalno adekvatno opremljena za izvršavanje navedene funkcije.
     Kontrolama bi na godišnjem nivou trebalo obuhvatiti minimalno 20% vozačke populacije.

- Mediji, osobito javni koji su financirani od strane države (HTV), moraju daleko veću pozornost posvetiti prometnoj preventivi i problemu konzumacije alkohola, droga i lijekova. Trenutno je pristup medija cestovnoj prometnoj sigurnosti uglavnom kampanjski i senzacionalistički.

- Temeljem iskustava najuspješnijih zemalja EU na povećanju sigurnosti  cestovnog prometa u preventivno-sigurnosne aktivnosti trebaju se izravno uključili najviši državni organi i organizacije i istaknuti pojedinci (predsjednici država, premijeri, ministri...).
U rješavanje problema alkoholiziranosti vozača, osim policije,  trebaju se uključiti i drugi subjekti ( Ministastvo pomorstva prometa i infrastrukture, Ministarstvo zdravlja i dr.)

- Na nivou države potrebno je donijeti nacionalnu strategiju u cilju smanjenja broja vozača pod utjecajem alkohola na našim cestama, te smanjenja opće društvene štete nastale usljed prekomjerne  konzumacije alkohola i stradavanja u prometu na cestama.

- Kontinuirano provoditi promotivno/preventivne kampanje o štetnosti konzumiranja alkohola i droga.

- Obvezati proizvođače alkoholnih pića na isticanje odgovarajućih upozorenja o štetnosti alkohola za zdravlje i potrebi izbjegavanja vožnje pod utjecajem alkohola na ambalaži proizvoda.

- U prostore u kojima se konzumira alkohol postaviti fiksne alkometre/alkotestere u svrhu mogućnosti samotestiranja posjetitelja prije sjedanja za volan.

- Lokalna uprava treba osigurati uvjete i omogućiti korištenje jeftinog taksi i javnog prijevoza u noćnim satima, posebice na trasama  lokacija na kojima se očekuje povećani broj alkoholiziranih vozača.