POLICIJA MIJENJA TELEFONSKI BROJ

Od 2. studenog 2011. policiju se neće moći dobiti na broj 92 nego isključivo na 192

Danom 2. studenim 2011. prestaje se s korištenjem broja 92 kao broja za hitnu službu policije i počinje se koristiti samo broj 192. U travnju 2010. godine održan je sastanak predstavnika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskih telekomunikacija radi aktivacije kratkog koda 192 za hitnu službu policije.  Na tom sastanku dogovoreno je kako će implementacija broja 192 biti izvršena najkasnije do 1. srpnja 2010. te će se dotadašnji broj 92 koristiti paralelno sa brojem 192 do 31. listopada 2011. Od 2. studenog 2011. godine broj 92 se više neće koristiti već će sve osobe koje će trebati intervenciju i pomoć policije morati zvati na novi broj 192. Građanima koji će i dalje zvati stari broj 92 javit će se govorna pošta putem koje će dobiti informaciju da se ovaj broj više ne koristi i da za kontaktiranje hitne službe policije moraju nazvati broj 192. Govorna poruka biti će aktivna do 31. prosinca 2012. S obzirom da je 1. studenog 2011. blagdan Svih svetih, na zamolbu HT-a, tog će dana još uvijek biti u uporabi broj 92.

www.policija.hr